דף הבית > תקנון מבצעי פסח – סמארטפונים שיאומי

תקנון מבצע סמארטפונים קנה קבל - פסח 2024

שם החברה: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

ח"פ: 513620708

כתובת E-MAIL  שירות לקוחות : E-Service@hemilton.co.il

מספר טלפון : 08-6852114 | מספר פקס : 08-6852124

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1. המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ (להלן: "המילטון") יוצאת במבצע במסגרתו יינתנו "מתנת קניה" לרוכשים בחנויות שיאומי הרשמיות, המשווקים המורשים ובאתר שיאומי ישראל.

2. תקופת המבצע – 11.4.24 ועד לתאריך 30.4.24 ובכפוף לכל זכות המוקנית להמילטון להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפי שיטת כל הקודם זוכה:

2.1. בקניית מכשירי סמארטפון שמופיעים בסעיף 2.2 יקבלו הרוכשים Redmi Buds 4 Active – מקט 89585.

2.2. הדגמים המשתתפים במבצע:

מק'ט תאור מוצר
89423 XIAOMI 13T PRO 12+512GB EU Black 6.67
89425 XIAOMI 13T PRO 12+512GB EU Green 6.67
99003 POCO X6 Pro 5G 12+512GB EU Black 6.67
99025 POCO X6 Pro 5G 12+512GB EU Yellow 6.67
99004 POCO X6 Pro 5G 12+512GB EU Grey 6.67
99013 POCO X6 Pro 5G 8+256GB EU Yellow 6.67
99014 POCO X6 Pro 5G 8+256GB EU Grey 6.67
99015 POCO X6 Pro 5G 8+256GB EU Black 6.67
99008 Redmi note 13 NFC Pro  12+512GB EU Black 6.67
99017 Redmi note 13 Pro NFC 12+512GB EU Purple
99009 Redmi note 13 Pro NFC 12+512GB EU Green 6.67
99010 Redmi note 13 Pro NFC 8+256GB EU Black 6.67
99011 Redmi note 13 Pro NFC 8+256GB EU Purple 6.67
99012 Redmi note 13 Pro NFC 8+256GB EU Green 6.67
99000 POCO M6 Pro 12+512GB EU Black 6.67
99001 POCO M6 Pro 12+512GB EU Purple 6.67
99002 POCO M6 Pro 12+512GB EU Blue 6.67
99026 POCO M6 Pro 8+256GB EU Black
99027 POCO M6 Pro 8+256GB EU Blue
99028 POCO M6 Pro 8+256GB EU Purple
99016 Redmi note 13 NFC  8+256GB EU Green
99018 Redmi note 13 NFC  8+256GB EU Black
99019 Redmi note 13 NFC 8+256GB EU Blue

3. "המבצע" : קנה קבל ברכישת מכשירי סמארטפון בהתאם לרשום בסעיף 2.2.

4. עד 5,000 יחידות במלאי בכלל נקודות המכירה.

5. המתנה אינה ניתנת להחזרה/החלפה, גם אם מדובר במוצר שהגיע תקול בקופסה.

6. המבצע הינו בשיטת כל הקודם זוכה, בכפוף למלאי המצוי בחנות או עד 30.4.24 המוקדם מביניהם, המחירים אינם כוללים הובלה.

7. המבצע חל רק לגבי לקוח אשר רוכש בחנויות שיאומי,אתר שיאומי והמשווקים המורשים ובהתאם למלאי הקיים בכל חנות.

8. כללי:

8.1. תקנון המבצע יימצא במשרדי המילטון, רחוב האופה 8 מודיעין ובאתר שיאומי .
8.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
8.3. המילטון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת הנחה ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע.
8.4. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
8.5. המילטון שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
8.6. זכאות הלקוח וכן התחייבות המילטון על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
8.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
8.8. המילטון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
8.9. רישומי המילטון ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
8.10. ביטולים והחזרות המוצרים יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים עפ"י חוק הגנת הצרכן.
8.11. מובהר זאת, כי במקרה של ביטול עסקה, החזרת התמורה, תהיה בהתאם למחיר אותו שילם הלקוח בפועל.