דף הבית > תקנון השקת POCO F6

תקנון מבצע קנה קבל - POCO F6 SERIES

שם החברה: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

ח"פ: 513620708

כתובת E-MAIL  שירות לקוחות : E-Service@hemilton.co.il

מספר טלפון : 08-6852114 | מספר פקס : 08-6852124

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1. המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ (להלן: "המילטון") יוצאת במבצע במסגרתו יינתנו "מתנת קניה" לרוכשים בחנויות שיאומי הרשמיות, המשווקים המורשים ובאתר שיאומי ישראל.

2. תקופת המבצע – החל מה- 26.5.24 ועד גמר המלאי ל-800 הרוכשים הראשונים ובכפוף לכל זכות המוקנית להמילטון להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפי שיטת כל הקודם זוכה:

2.1. מהות המבצע - קונים מכשיר מסדרת POCO F6 ומקבלים מתנה – פירוט בסעיף 2.2.

2.2. הדגמים המשתתפים במבצע והמתנה שניתנת ברכישה:

מק'ט תאור מוצר מתנת השקה
99044 POCO F6 Mi Band 8 Active 81062
99045 POCO F6 Mi Band 8 Active 81062
99046 POCO F6 Mi Band 8 Active 81062
99042 POCO F6 PRO Xiaomi Sound Outdoor 30W Black 81096
99043 POCO F6 PRO Xiaomi Sound Outdoor 30W Black 81096

3. "המבצע" : קנה קבל ברכישת מכשיר מסדרת POCO F6 בהתאם לרשום בסעיף 2.2.

4. מוגבל ל-1 יחידה ללקוח - עד 800 יחידות במלאי בכלל נקודות המכירה.

5. המתנה אינה ניתנת להחזרה/החלפה, גם אם מדובר במוצר שהגיע תקול בקופסה.

6. המבצע הינו בשיטת כל הקודם זוכה , ובכפוף למלאי המצוי בחנות.

7. המבצע חל רק לגבי לקוח אשר רוכש בחנויות שיאומי,אתר שיאומי והמשווקים המורשים ובהתאם למלאי הקיים בכל חנות.

8. כללי:

8.1. תקנון המבצע יימצא במשרדי המילטון, רחוב האופה 8 מודיעין ובאתר שיאומי .
8.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
8.3. המילטון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת הנחה ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע.
8.4. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
8.5. המילטון שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
8.6. זכאות הלקוח וכן התחייבות המילטון על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
8.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
8.8. המילטון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
8.9. רישומי המילטון ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
8.10. ביטולים והחזרות המוצרים יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים עפ"י חוק הגנת הצרכן.
8.11. מובהר זאת, כי במקרה של ביטול עסקה, החזרת התמורה, תהיה בהתאם למחיר אותו שילם הלקוח בפועל.