דף הבית > תקנון טריידאין

תקנון מבצע טרייד אין שואבי אבק רובוטיים – בסניפים בלבד

שם החברה: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

ח"פ: 513620708

כתובת E-MAIL  שירות לקוחות : E-Service@hemilton.co.il

מספר טלפון : 08-6852114 | מספר פקס : 08-6852124

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה

1. המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ (להלן: "המילטון") יוצאת במבצע 'טרייד אין' בסניפי רשת שיאומי - במסגרתו לקוח שיחזיר שואב אבק רובוטי (של כל חברה שהיא) יהיה זכאי להנחה של 25% ברכישה של שואב אבק רובוטי מהדגמים להלן.

2. תקופת המבצע – חודש ימים, החל מ-18.2.24 ועד ליום 18.3.24 או עד גמר המלאי. המילטון רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכפוף לדין. כל הקודם זוכה.

3. הדגמים אותם ניתן לרכוש בהנחה:

81057 שואב אבק רובוטי שוטף Xiaomi Robot Vacuum S10 PLUS
89542 שואב אבק רובוטי שוטף עם עמדת שאיבה Xiaomi Robot Vacuum X10
81063 שואב אבק רובוטי שוטף Xiaomi Robot Vacuum S10T
81052 Mi Robot Vaccum X10 PLUS שואב רובוטי שוטף +עמדת שאיבה/שטיפה

4. עיקרי תנאי ההחזרה:

4.1. ניתן להחזיר שואבי אבק רובוטיים בלבד. (מכל: חברה, מותג, דגם ושנת ייצור).
4.2. השואב החוזר צריך להיות שלם על כל חלקיו.
4.3. חובה לצרף עמדת טעינה ועגינה מקוריים בלבד.
4.4. ניתן להחזיר שואב עם תקלות כל עוד הוא עומד בתנאים הנ"ל.
4.5. קבלת שואב אבק רובוטי עם נזקי אסתטיקה, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הסניף ו/או החברה וכל עוד הם עומדים בתנאים הנ"ל.
4.6. ההחזרה תתבצע בסניפי שיאומי הרשמיים בלבד, מובהר כי המבצע אינו תקף לרכישה באתר האינטרנט.

5. תנאים מסחריים ומילוט:

5.1. ללא כפל מבצעים והנחות.
5.2. מוגבל למימוש חד פעמי ללקוח בלבד במסגרת כל תקופת הפעילות. ומוגבל בהחזרת 1 יח' בלבד של שואב אבק רובוטי לעסקה.
5.3. מוגבל ללקוחות פרטיים בלבד. לא יתקבלו שואבי אבק רובוטיים מחנויות ו/או סיטונאים.
5.4. בכפוף לזמינות המלאי בסניפי שיאומי. כמות מלאי מינימלית בעת תחילת מבצע זה תהא 300 (מובהר כי כמות המלאי המינימלית מתייחס לכלל הדגמים המשתתפים במבצע באופן מצטבר ולא עבור כל דגם) – כל הקודם זוכה.

6. כללי:

6.1. תקנון המבצע יימצא במשרדי המילטון, רחוב האופה 8 מודיעין ובאתר שיאומי .
6.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
6.3. המילטון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת הנחה ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע, בכפוף לדין.
6.4. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
6.5. זכאות הלקוח וכן התחייבות המילטון על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
6.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
6.7. המילטון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
6.8. רישומי המילטון ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
6.9. ביטולים והחזרות המוצרים יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים, ובכפוף לדין.
6.10. מובהר בזאת, כי במקרה של ביטול עסקה, החזרת התמורה, תהיה בהתאם למחיר אותו שילם הלקוח בפועל.