דף הבית > תקנון מבצע למתנות השקת שיאומי 14 אולטרה

תקנון מבצע למתנות השקת Xiaomi 14 Ultra

שם החברה: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

ח"פ: 513620708

כתובת E-MAIL  שירות לקוחות : E-Service@hemilton.co.il

מספר טלפון : 08-6852114 | מספר פקס : 08-6852124

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1. המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ (להלן: "המילטון") יוצאת במבצע במסגרתו יינתנו "מתנת קניה" לרוכשים בחנויות שיאומי הרשמיות, המשווקים המורשים ובאתר שיאומי ישראל.

2. תקופת המבצע – החל מ-14.4.24 ל-90 הרוכשים הראשונים ובכפוף לכל זכות המוקנית להמילטון להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפי שיטת כל הקודם זוכה:

2.1. ברכישת מכשיר xiaomi 14 ultra (מק"טים: 99037, 99039) יקבל הלקוח ערכת צילום הכוללת כיסוי מגן וטבעת דקורטיבית, טבעת דקורטיבית נוספת להחלפה, מתאם לפילטר בקוטר 67 מ"מ, גריפ – לשליטה ונוחות מירבית בצילום.

3. "המבצע" : מתנת השקה ברכישת מכשירxiaomi 14 ultra בהתאם לרשום בסעיף 2.

4. מוגבל ל-1 יחידה ללקוח - עד 90 יחידות במלאי בכלל נקודות המכירה.

5. המתנה אינה ניתנת להחזרה/החלפה. במקרה של ביטול עסקה והחזרת המכשיר, יש להחזיר גם את המתנה שניתנה במעמד הרכישה.

6. המבצע הינו בשיטת כל הקודם זוכה , ובכפוף למלאי המצוי בחנות, המחירים אינם כוללים הובלה.

7. המבצע חל רק לגבי לקוח אשר רוכש בחנויות שיאומי, אתר שיאומי ואצל המשווקים המורשים ובהתאם למלאי הקיים בכל חנות.

8. כללי:

8.1. תקנון המבצע יימצא במשרדי המילטון, רחוב האופה 8 מודיעין ובאתר שיאומי .
8.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
8.3. המילטון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לקבלת הנחה ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע.
8.4. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
8.5. המילטון שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
8.6. זכאות הלקוח וכן התחייבות המילטון על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
8.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
8.8. המילטון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
8.9. רישומי המילטון ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
8.10. ביטולים והחזרות המוצרים יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים עפ"י חוק הגנת הצרכן.
8.11. מובהר זאת, כי במקרה של ביטול עסקה, החזרת התמורה, תהיה בהתאם למחיר אותו שילם הלקוח בפועל.